Om Gripcon®

Om Gripcon®

Om Gripcon®

Om Gripcon®

Läs om Gripcon's historia och hur den kan vara fördelaktig för dina prefab projekt

Läs om Gripcon's historia och hur den kan vara fördelaktig för dina prefab projekt

Vad är Gripcon®?

Vi på Gripcon är stolta över att presentera vår innovativa produkt, tillverkad av återvunnen plast och träfibrer från sågspån lokalt i Sverige.

Materialet som används har egenskaper som är mycket lika betongens vad gäller uppförande vid olika temperaturer och vattenresistens.

När du inkluderar ingjutningslisten i betong, ger den en förankring som håller för alla olika skruvförband, även om skruvarna behöver lossas och dras in på nytt.

Interior work
Interior work
Interior work
Interior work

Se hur Gripcon fungerar

Se hur Gripcon fungerar

Se hur Gripcon fungerar

Se hur Gripcon fungerar

Hur används Gripcon®?

När du planerar ditt nästa prefabricerade betongprojekt kan Gripcon användas till allt från fönsterkarmfäste, spaljéinfästning, för träpanel infästning på betongvägg.

När du ritar husstommen kan du använda ritprogrammet Tekla Warehouse, som har Gripcon med, för att skapa en ritning du kan ge till din favorit betongfabrik. 

Betongfabriken gjuter in Gripcon listen snyggt i betongplattan och levererar den färdig direkt till dig. Väl på plats kan du skruva eller fästa vad du vill i betongplattan.

Vår resa började 2012

För över ett decennium sedan när jag fick idén om en miljövänlig ingjutningslist som skulle förändra prefabbranschen. Produktidén fick namnet Gripcon.

Gripcon erhöll ett patent år 2012, vilket utökades till EU och USA år 2015. Varumärket registrerades även under Swegrip för att säkra företagets unika position.

Efter omfattande miljöstudier med experter på KTH, för att hitta rätt material och design, började ett samarbete med Polyplank för produktion och tillverkning i Sverige.

- Pelle Bengtsson

Bathroom repair
Bathroom repair
Bathroom repair
Bathroom repair
Bathroom renovation

© BR BENGTSSONS DT AB

© BR BENGTSSONS DT AB

© BR BENGTSSONS DT AB

© BR BENGTSSONS DT AB